Pináculos basílica San Vicente Ferrer Valencia
19.lonja_castellon_reducida
TORRESCÀMARA participa de l'empresa Estudios y Métodos de la Restauración (EMR), dedicada des 1983 a la restauració i conservació del Patrimoni Històric Artístic, assumint la seva gestió des de setembre de 2013.
Iglesia de San Agustín, Córdoba
Les activitats que desenvolupa comprenen des de la rehabilitació d'edificis singulars com esglésies, llotges o castells fins a la restauració d'aqüeductes, relleus o pintures, contribuint a preservar el llegat cultural per al futur.