Avís legal

TORRESCÀMARA és l'entitat titular de la present pàgina web o portal (www.torrescamara.es).
L'accés al portal de TORRESCÀMARA i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s'escau es puguin oferir des d'aquest portal.
  
Validesa de la informació
La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. TORRESCÀMARA es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, si escau, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant. TORRESCÀMARA es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.
  
Política de privacitat i protecció de dades
TORRESCÀMARA compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat.

TORRESCÀMARA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de TORRESCÀMARA, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

TORRESCÀMARA
Av. Del Port, 332
46024 VALÈNCIA
Tel .: +34 902.112.118
Fax: +34 963.390.566
tcvalencia@torrescamara.es
 
Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.
  
Propietat intel·lectual i industrial
El portal TORRESCÀMARA, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals aquesta o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.
 
Usos prohibits i permesos
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de TORRESCÀMARA. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat o els de les empreses del seu Grup.
 
Responsabilitats
TORRESCÀMARA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del seu lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.