Qui som

Seu Central Avinguda del Port, València
Seu Central Avinguda del Port, València

TORRESCÀMARA és una empresa nascuda a la Comunitat Valenciana, referència nacional i internacional en les activitats de construcció d'infraestructures, l'edificació, l'extracció d'àrids i la logística ferroviària.

La trajectòria d'èxit de l'empresa es basa en una de les majors solvències tècniques i cobrir pràcticament tot l'espectre de la indústria de la construcció, executant obres de primer nivell de qualsevol tipus (ferroviàries, portuàries, hidràuliques, de carreteres, d'edificació , etc.), el que la capacita per poder afrontar grans projectes també en l'àmbit internacional.

La seva provada trajectòria d'èxit i solvència tècnica es basa en:
  • Més de 30 anys d'experiència de camp.
  • Una estricta gestió econòmica y de la planificació estratègica.
  • Un interés continu per estar a l'avatguarda dels métods constructius. 

La major força del grup és el seu equip humà, especialitzat i organitzat en una estructura plana, que ofereix flexibilitat i temps de reacció curts als seus clients.