Empreses vinculades

Detalle Mercado de Colón, Valencia
Planta aglomerado AIE ELSAN-TORRESCAMARA en Real de Montroi
Locomotora LOGITREN

TORRESCÀMARA diversifica les seves activitats en diferents àrees d'actuació, com ara la producció d'àrids, la producció i posada en obra de mescles bituminoses, el transport per ferrocarril, la restauració del Patrimoni Històric Artístic o la innovació en el sector de l'aigua.

TORRESCÀMARA disposa de diverses plantes pròpies de producció d'àrids: Àrids Riba-roja, Àrids Ebre i Àrids Llombai. Aquestes instal·lacions proporcionen a l'empresa constructora una garantia de subministrament i qualitat per a les obres que executa.

Des de 2002, TORRESCÀMARA participa de l'AIE ELSAN-TORRESCÀMARA, que disposa d'una planta de producció d'asfalt en calent i aglomerat amb una capacitat de 150 t / h, en la localitat valenciana de Real de Montroi, així com d'equips d'estès d'asfalt. Aquests mitjans suposen un suport indispensable per a l'execució de les obres de carreteres de l'empresa en la província de València, incloent treballs de conservació i manteniment.

El 2007, TORRESCAMARA funda l'operadora ferroviària  LOGITREN, com una aposta ferma pel transport ferroviari de mercaderies i passatgers, clau per al desenvolupament sostenible i segur del sector.

També participa de l'empresa Estudios y Métodos de la Restauración (EMR), dedicada des de 1983 a la restauració i conservació del Patrimoni Històric Artístic, assumint la seva gestió des de setembre de 2013.