Notícies

image005
10/03/2016

TORRESCÀMARA s'adjudica les obres de millora de la carretera departamental LA-105, tram Pont pòsits, a Perú

Les obres tenen un pressupost de 6,6 milions d'euros
Estado actual
Trazado
 
Torrescàmara ha estat adjudicatària de les obres de "Millora de la carretera departamental LA-105, tram Pont Pòsits (km 9 + 212), districte de Túcume fins ciutat de Mórrope, intersecció amb la carretera Panamericana Nord (km 1.008), província de Lambayeque , departament de Lambayeque ", a Perú.

En l'actualitat, la carretera és un camí de terra amb ondulacions i depressions sense cap tractament, per la qual els vehicles circulen a velocitats inferiors a 30 km / h. L'objectiu del projecte és executar una via nova asfaltada que d'aquesta manera quedi integrada a la xarxa nacional de carreteres com a alternativa a la Panamericana Nord en la connexió dels districtes de Túcume i Morrope.

Es projecta una nova via amb una velocitat de disseny de 50 km / h, amb dos carrils de 3,30 m per una amplada total de calçada de 9,60 m, amb un pendent màxim del 6%.

Les obres tenen un pressupost de 6,6 milions d'euros i inclouen la reposició d'obres de drenatge, la construcció de ponts en fondalades i la substitució del pont existent per un de nou que compleixi amb les característiques requerides per la via projectada.